Ska tågen ställas in på vintern?

Vi är beroende av en fungerande kollektivtrafik i Sverige. Den situation som nu råder är oacceptabel och Evert Andersson, professor i järnvägsteknik på KTH, ryter till i DN. Infrastrukturminister Åsa Torstensson har tydligt pekat med hela handen och menar att tågen ska gå även vid snö. Hon menar att en stor del av problemen är eftersatt underhåll och lägger ett stort ansvar på regeringen Persson. Nu kommer hon att ta tag i frågan, men det är nog bara att inse att det kommer att ta tid. Banverkets personal finns, enligt GP, på perrongen och ber resenärerna om ursäkt och försöker förklara förseningarna.

Många bloggare har synpunkter på tågen, snön och kaoset. Peter Linden menar att det inte är SJs fel, utan att kritiken ska riktas mot banverket. I december hade SVD en artikel om att resenärerna kritiserar SJ. Undrar hur siffrorna skulle se ut om de gjordes idag? Då Svenskt Kvalitetsindex kommenterade SJs värde ansåg de att det var lågt och hade minskat sen den tidigare mätningen. Men det gäller ju att hålla isär vem som har ansvar för vad, den som har sköteselansvaret för banan och den som utför trafiken. Mats Persson, FP-märkt regionråd i Skåne skriver om krafttag som gjorts i regionen för att lösa frågorna, men mycket återstår. Enligt Sydsvenskan så verkar skåningarna vara tålmodiga.

Igår reste jag från Vänersborg till Ronneby. Det var intressant att se den stora serviceanda som Öresundstågs personal visade oss som hamnade i Kristianstad kl 00.00 på natten. Taxichaufförerna hade inte fått några beställningar från SJ (som vi blivit utlovade), väntsalen som var kall, stängde vid midnatt, och där stod vi ett femtontal resenärer och visste inte hur vi skulle hantera situationen. Telefonsvararen på SJ sa att "inrikes är stängt" efter klockan 22.00 och det fanns inga telefonnummer anslagna på stationen. Tågvärden på Öresundståget mot Bromölla lyckades på något sätt komma i kontakt med SJ på natten och för några av oss fixades det taxi. Det var intressant att se hur två konkurrenter - SJ och Öresundståg - uppträdde i en stressad situation. All heder till tågvärden på Öresundståg som skulle kunna sagt: SJ har strulat och de får fixa detta, men istället engagerade hon sig och försökte på alla sätt hjälpa oss. Ett sådant företag som sätter kunden först har framtiden för sig. Jag vet inget om utbildningen för Öresundstågs värdar, men nattens tågvård på tåget till Bromölla såg till att åtminstone jag hamnade på rätt destination, visserligen först kl 02.00 men ändå. Alla bolag har behov av att visa en punklighetsstatistik, men det kändes skönt att tåget till Bromölla kunde vänta några minuter så att vi som stod i Kristianstad fick hjälp mitt i natten.