Soffliggarna - avgör valet - om de röstar

Ju närmare valdagen vi kommer desto mer spännande blir alla opinionsundersökningar. De av oss som är politiskt aktiva följer med spänning hur de olika insitituten bedömer "valmarknaden". Det är nog så att väldigt många inte överhuvudtaget bryr sig om dagsläget, och inte ens har bestämt sig för att rösta. Om de politiska partierna lyckas med att mobilisera de s k "soffliggarna" och de röstar så kommer det troligen att avgöra valet. Därför är Kristdemokraternas idé om en köksbordsturné mycket bra.

DN, Köksbordsturnén