Studiebesök på landsbygden i Skaraborg

Idag har jag varit på några intressanta studiebesök i Skaraborg. Det första besöket var på Haggården i Ljund där man planerar för att dra igång en biogasanläggning. Lantbruksföretagen vill aktivt medverka att utveckla de gröna näringarna och på många områden vill de satsa. Men förutsättningen för miljonivsteringarna är tydliga och långsiktiga spelregler. Besöket hade anordnats av LRF i Västra Götaland och med på besöket var både region- och riksdagspolitiker. Tillsammans måste vi kämpa för att både utveckla landsbygden och dess företag, samtidigt som vi arbetar med ett hållbarhetsperspektiv. Dagen gav många inspel som kommer att följas upp i både region och riksdag.

Därefter var vi på Gäsene Mejeri och fortsatte samtalen om biogas som mejeriet vill använda som energikälla. Men osten kom också att stå i centrum och företagets VD, Marcus Jansson, fick mängder av frågor.
Två saker är tydliga:
1. Alliansregeringen måste få mandat att fortsätta regera då så många idéer har satts igång och måste få fullföljas, inte minst för att utveckla den gröna näringen.
2. Landsbygden sjuder av liv och det finns ett stort antal entreprenörer som är beredda att satsa, men de måste få stöd från kommuner, region och riksdag.