Turismen ökar i Västsverige

2009 blev ett bra turistår i Sverige, trots finanskrisen. Vårt utvecklingsarbete i Västra Götaland lönar sig och antalet gästnätter ökade, särskilt i Skaraborg. Den totala ökningen var 3,5% i regionen, men i Skaraborg var det 7%. När vi inledde planeringen av arbetet 2009 var många pessimistiska och trodde att finanskrisen skulle skaka om branschen rejält. Självklart har det påverkat affärsresandet och den totala lönsamheten inom branschen steg inte lika högt som antalet gästnätter, eftersom det var mest privatresandet som ökade.
Däremot visar utlandssiffrorna att antalet besökare från några länder ökade rejält. En framgångsrik kampanj i Danmark och erbjudandet om tåg Köpenhamn till Göteborg. Antalet danmarksresenärer ökade med hela 22%. Det visar tydligt på att kampanjer lönar sig. Intressant är också att notera att resenärer från Polen ökade med hela 91%.
Totalt var det 8 231 963 registrerade gästnätter i länet. 

Aktuell statistik finns på www. tillvaxtverket.se och www.vastsverige.com

GP,