Våga prata om problemen med invandringen

Vi har inte lyckats med integrationen. Det är ett problem. Att försöka sopa det under mattan och vägra prata om det leder inte till någon lösning. Vi har medverkat till att hundratusentals flyktingar har kommit in i Sverige men inte in i det svenska samhället. Det finns ett gigantiskt utanförskap.
Idag skriver Michael Anefur, kristdemokratisk riksdagsledamot, om vikten av en introduktionsutbildning för alla nyanlända. Det är en god idé att låta personer som ska bo i Sverige får en insikt i de traditioner och kultur som finns här. Vi förväntar oss att de nya svenskarna är med och tillsammans med oss andra formar framtiden.
Jasenko Selimovic, riksdagskandidat för folkpartiet, skriver i GP om faran med att se mångkulturalism som en politisk ideologi. Istället för att förena eller integrera menar han att vi förstärker olika gruppers särarter.
Alliansregeringen gick till val på att utanförskapet i Sverige ska minska. Stora åtgärder har vidtagits för att stimulera jobben och fokusera på sysselsättningen. I utanförskapet ligger också att stora grupper lever avskilt från andra, utan någon egentlig beröring. Det är i sådana miljöer som det skapas fördomar och det blir diskussioner om "vi och dom". Vi behöver satsa på att mötas och dela våra olika erfarenheter. Det är tillsammans som vi skapar det nya Sverige. Problem är till för att lösas! Men vi måste också visa respekt för varandra!