VDN-märk politiker

En annorlunda uppmaning framförs idag i DN, nämligen att VDN-märka politiker. Ledaren skrivs med anledning av de misstankar om valfusk som förekommit i samband med provval. Politiker lever på förtroende. DNs ledare beskriver det som att "förtroende är politikens kärnverksamhet". Främst är det ett förtroende som man få av allmänheten, men också ett förtroende bland partikamrater. Varje misstanke om oegentligheter eller fusk, drabbar inte enbart den enskilda politikern, utan drabbar hela politikerkollektivet. Därför är det angeläget att reda ut misstankarna och vidta åtgärder så att förtroendet behålls.

Hur ska då en VDN-märkning gå till? Att media granskar och att väljarna röstar på eller röstar bort en politiker är det mest avgörande och tydliga sättet att visa på om det finns förtroende eller inte. Men de politiska partierna har också ett stort ansvar då listorna fastställs.