Viktig satsning på äldre multisjuka

Maria Larsson lanserar ännu en satsning som leder till en bättre vård och omsorg av våra äldre. Denna gång handlar det om äldre personer som har stora och sammansatta vårdbehov. I vardagligt tal brukar vi tala om multisjuka. Tillsammans med SKLs ordförande Anders Knape, skriver hon idag på SVD och beskriver den överenskommelse som tecknats mellan SKL och regeringen. Statliga stimulansbidrag på 271 miljoner kronor fungerar som "smörjmedel".
Häromdagen lyssnade jag på Maria som beskrev allt det hon startat under sina år som äldre- och folkhälsominister. Listan på insatser var imponerande, men många av dem har ännu inte fått full effekt. Jag satt under föredragningen och "jublade" över hennes engagemang och passion för att göra ålderdomen bättre. Hon måste få möjligheten att fortsätta på sin post även nästa mandatperiod. Jag hoppas att många inser att med henne som äldreminister har det hänt, händer och kommer att hända mängder av positiva saker för att göra livet bättre.

Maria Larsson, Kristdemokraterna, SKL, Anders Knape