Sjukskrivningarna minskar rejält

Regeringen, med socialminister Göran Hägglund i spetsen, har vidtagit kraftfulla åtgärder för att minska sjukskrivningarna. I samverkan med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har en överenskommelse gjorts som ofta kallas sjukvårdsmiljarden. Idén handlar om att staten stimulerar de landsting som lyckats genomföra förbättringar så att sjukskrivningarna minskar. Nu är statistiken för 2009 klar och en fördelning av "miljarden" har presenterats.
Den innebär ett guldregn över Västra Götaland som är den region/landsting som får mest pengar. Hela 183 miljoner kr hamnar i länet.
Några imponerande siffror är också att sjukskrivningarna minskat med över 25% i Värmland, Jämtland och Gotland.
Alliansregeringen lovade vid tillträdandet att utanförskapet skulle brytas och att fler människor skulle få möjlighet att arbeta. Genom ett gott samarbete och resursförstärkningar så har staten och regionerna/landstingen, tillsammans, åstadkommit tydliga resultat.
Under det socialdemokratiska styret blev köer och långa sjukskrivningar så vanligt att man räknade med det. Att det gav ett enormt personligt lidande och skapade miljardförluster för samhället glömdes snabbt bort. Nu gäller det att se till att allianspartierna får ett fortsatt mandat att regera efter september 2010. 

Allians för Sverige, SKL,

Tårta till alla kyrkobesökare

Att göra något överraskande är trevligt. För en tid sedan bjöds alla kyrkobesökare på wienerbröd av en av våra medlemmar. Jag hade "dammsugarpasset" och har ett klart minne av hur mycket som några hundra wienerbröd smular. Men jag tyckte idén var så trevlig att jag beslöt att vid lämpligt tillfälle anta en utmaning och göra likadant. Idag var det dags och alla som besökte Pingstkyrkan i Skövde blev bjudna på kaffe och tårta. Det kom fler än jag räknat med, vilket är ett angeläget "problem". Men serveringspersonalen delade på bitarna och alla fick smaka. Kändes som en kul grej att få göra. Dessutom blev det väldigt uppskattat.

Marcus Birro gjorde succé bland kristdemokraterna

Birro talar på kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar i JönköpingDet är inte ofta som en talare möts av stående ovationer, busvisslingar och långa applåder. Jag tror till och med att Marcus Birro blev lite förvånad över det enorma gensvar som han mötte av närmare tusen kristdemokrater i Jönköping vid avslutningen av kommun- och landstingsdagarna.
Han tog till och med upp sin kamera och fotade alla människor som stod och hyllade honom med applåder.
Marcus Birro är poet och har en förmåga att sätta ord på sådant som många av oss känner men har svårt att beskriva. Han formulerade sådant som är själva kärnan av den kristdemokratiska ideologin, fast han själv är inte kristdemokrat. Beskrivningen av hans livsresa, värdet av en människa, synen på kulturens kraft och förmåga i samhället, njutningen av att vara "vanlig" och gilla det man upplever, och framför allt vikten av kärlek, närhet och att leva tillsammans, allt fyndigt och slagkraftigt formulerat gjorde att det skapades något fantastiskt i rummet. Att han dessutom hyllade Göran Hägglund för dennes insatser i samhällsdebatten gjorde ju inte framträdandet sämre. Birro beskrev till exempel Hägglund "som en rebell" med tanke på att han utmanat hela den svenska kultureliten.
Birro slog an en ton som talade direkt till kristdemokraternas hjärtan. Det väcktes en förhoppning i Elmiahallen om att den politik som kristdemokraterna driver ska genomsyra allas hjärtan och leda till en stor valseger i september.

Marcus Birro, Kristdemokraterna, Göran Hägglund, Valet 2010

http://bloggar.se/om/marcus+birro

Odlingslotter i Södra Ryd

Att lyssna till människor och delta i vardagssamtal är en av politikerns viktigaste uppgifter. Genom att vara tillgänglig snappar man upp sådant som är viktigt för invånarna.
Ett litet, men trevligt, exempel handlar om odlingslotter i Södra Ryd, en stadsdel i Skövde med ca 7500 invånare. Många av dem är invandrare och vill gärna ha tillgång till en odlingslott och odla grönsaker och andra växter. Det område som tidigare fanns har bebyggts och det fanns ett önskemål om nya odlingslotter.
Jag fick ett telefonsamtal med en fråga om jag kunde hjälpa till med att ta fram ett nytt område. Jag skrev en motion (förslag) till kommunen och nästa gång som kommunfullmäktige sammanträder så ska det avgöras. Kommunstyrelsen har gillat idén och odlingslotter är förhoppningsvis på gång.
Tack vare att jag mött desa människor och brytt mig om deras vardagssituation kände de att de kunde ringa mig. de kunde ha ringt någon annan men jag fick deras förtroende, troligtvis tack vare att jag har en relation med dem.
Nu ser jag fram emot vår första skördefest!


Odlingslotter i Södra Ryd

Att lyssna till människor och vara tillgänglig är något av det viktigaste för en politiker. Genom att delta i vardagssamtal fångar man upp sådant som man kan föra vidare i de politiska beslutssalongerna. Ett litet, men trevligt exempel, är en motion som är på väg till kommunfullmäktige.
I stadsdelen Södra Ryd (ca 7500 invånare) finns många invandrare. De hade tidigare tillgång till odlingslotter men på grund av byggnationer så försvann de. De hade då önskemål om att få tillgång till ny mark.
Jag blev uppringd av en av deras ledare och han frågade om jag kunde hjälpa till med att få fram odlingslotter.
Det resulterade i en motion och den kommer nu till kommunfullmäktige i februari. Kommunstyrelsen gillar den och det ser nu ut som att det kommer att ordnas odlingslotter i Södra Ryd.
Det känns alltid roligt då man får vara medborgarföreträdare. Denna gång fick jag samtalet därför att invandrargruppen som önskade få odlingslotter kände förtroende för mig. De hade kunnat ringa någon annan, men nu fick jag samtalet. Det beror nog på att jag möter dem regelbundet och har en relation. De vet att jag vill vara med och föra deras talan.
Redan nu ser jag fram emot den första skördefesten som vi ska ha då den första skörden blir klar.
Politik handlar om stort och smått. Denna gång handlade det om odlingslotter - nästa gång kanske det handlar om miljonaffärer.


Politiker - ett förtroendeuppdrag

Att vara politiker handlar om förtroende. Jag gillar helst att kalla mig förtroendevald, snarare än politiker. Att få förtroende är något av det finaste som finns. Just nu pågår i de flesta partier val inför listor till riksdag, region/landsting och kommuner. För de som ska verka i politiken sker en "förtroenderesa" i fyra steg;
1. Få partiets medlemmars förtroende att bli nominerad till en lista
2. Få väljarnas förtroende att bli vald till fullmäktige eller riksdag
3. Få partiets förtroende att få uppdrag i nämnder och styrelser
4. Få förtroende bland ledamöterna i nämnden/styrelsen för att få igenom sina frågor
Om man slår upp "förtroende" i Wikipedia så kan man läsa följande:

Begreppet används i olika sammanhang
  • Inom sociologi: att en person litar på en annan person
  • inom organisationer: att en grupp/organisation litar på en annan.
  • inom politiska sammanhang, se t.ex. förtroendeomröstning.

Politometern - en intressant sajt för den som är intresserad av politik

Mängder av politiker bloggar. Ibland kan det vara svårt att hitta fram till de mest intressanta. Martina Lind har tagit ett intressant initiativ och startat Politometern, en slags samlingssajt över politiska bloggar. Hittills finns ungefär 1000 bloggar listade och man kan snabbt finna vem som bloggar om vad. Jag gissar att detta kommer att bli en sajt där många medier kommer att finna ett och annat guldkorn, som sedan resulterar i artiklar och reportage. För politiker kommer den säkert attt sporra många att vara mer aktiva för att "klättra i listorna". En sajt som är värd ett besök.
Konkurrensen om väljarna blir stenhård och att satsa på sociala medier blir troligtvis det som avgör personvalen, även om jag tror att inga kommunikationskanaler kan ersätta det mänskliga mötet. Själv hoppas jag att min hemsida www.brannberg.se blir ett viktigt instrument i min personkampanj.

Alliansens riksdagsledamöter drog storpublik

Fullsatt då riksdagsledamöterna bjöd inNär de sex riksdagsledamöterna från Allians För Sverige bjöd in sina partikamrater i Skaraborg för att samtala om vad regeringen åstadkommit hittills så blev gensaveret stort. Kommunfullmäktigesalen i Skövde fylldes och deltagarna fick mängder av information om allt det som regeringen hittills åstadkommit.
Kristdemokraternas främste företrädare i Skaraborg, Holger Gustafsson, hemmahörande numera i Lidköping, inledde kvällen med en genomgång av hur regeringen mycket framgångsrikt lotsat landet under finanskrisen. Tillsammans med sina fem kolleger fick deltagarna en gedigen gnuggning i vad som åstadkommits sedan maktskiftet 2006.
Nästa träff blir den 19 april. Då har de elva arbetsgrupperna inom Alliansen arbetat fram underlag inför nästa mandatperiod. Då de skaraborgska allianspolitikerna möts nästa gång blir det "Vision inför framtiden"

Alliansen står stark på det nationella planet. I Skövde pågår sedan lång tid ett mycket gott alliansarbete. En avsiktsförklaring finns redan undertecknad och de fyra partierna stöttar varandra. Bekymmersamt är det dock att det inte finns en Allians för Västra Götaland. Förhoppningen är att KD och M som idag samarbetar i stor utsträckning ska få C och FP att lämna S och ansluta sig till en regional allians.

Alliansens representeras i Skaraborg av sex riksdagsledamöter: Holger Gustafsson (KD), Ulrika Carlsson (C), Christer Winbäck (FP), Cecilia Widegren (M), Lars Elindersson (M) och Sten Bergheden (M)

Skottarnas värdskap imponerar

Jag har förmånen att få vara på en lärresa till Skottland och se hur de arbetar med turismen. De har ett väl utarbetat program för kvalitetsbedömningar (Quality scheme) and vi tittar särskilt på deras Green Tourist Business Scheme. De genomför ett otroligt utvecklingsarbete och ser till att ha ett gott värdskap. På ett mycket genomarbetat sätt ser de till att turismen är långsiktigt hållbar.
Jag har haft förmånen att få följa med en av deras rådgivare på ett hotelluppdrag. Ingen vet varför vi besökte hotellet. Vi checkade in som vanliga gäster, men gick igenom en rad kriterier för att ge hotellet en bedömning. Känns lite som att vara en spion. Jag är imponerad hur de har arbetat med befolkningen för att få dem att inse att turismen är en av de viktigaste näringar och att alla "är med i turismnäringen"
 

Partiledarna inledde valrörelsen

Partiledardebatten i riksdagen var ett tydligt startskott för valrörelsen. Åtta månader kvar till valet framstår två tydliga alternativ; en regeringsduglig allians som visat gott ledarskap under en av de allvarligaste finansiella kriserna och som under de tre åren genomfört en rad förändringar. Det andra laget - vänsterpartierna - står splittrade och saknar ett reellt regeringsalternativ.

Mona Sahlin är en utmärkt oppositionspolitiker och alliansen ska aktivt medverka till att hon förblir detta.

Alliansen blickar nu framåt och kommer att under våren presentera sina valfrågor. De flesta väljare kommer nog att blicka framåt, men att man gjort ett gott arbete under innevarande period är ju ingen nackdel. De väljare som tittar i plänboken har ju redan konstaterat att alliansens skattesänkningar lett till att de allra flesta fått betydligt mer pengar. Det gäller bara att påminna om att dessa pengar kommer som ett direkt resultat av alliansregeringens politik.

Uppvärdera läraryrkets status!

Läraryrkets status måste höjas, menar professor Inger Enkvist, Lund, i veckans nummer av Kristdemokraten. Hon kommenterar rapporten "Kår i kläm" och har förhoppningen att den nya lärarutbildningen som ännu inte antagits av riksdagen kan göra läraryrket attraktivt igen.

"Läraryrket är alltmer ett socialt kontakt- och omsorgsyrke och mindre ett intellektuellt kulturyrke."

I artikeln ger hon några bidrag till vad hon anser är nödvändigt för att höja läraryrkets status.

Vi är nog alla överens om att det finaste vi har är våra barn. Att ha duktiga och kompetena lärare är oerhötr viktigt och angeläget. Många av dagens lärare brinner för sitt yrke och de måste få stöd i sitt viktiga uppdrag.

Rapporten Kår i kläm


Äldre ska garanteras en trygg och värdig ålderdom

Jag blev inspirerad att skriva en insändare då Maria Larsson i veckan kom med massor av goda förslag avseende äldreomsorgen.
Den publiceras idag i SLA.
Den korta varianten: Vi måste ge en garanti så att alla äldre känner trygghet inför sin ålderdom då deras behov av stöd och omsorg ökar.

Vill du läsa hela insändaren så löd den så här:

Synen på de äldre förändras. Många av dagens pensionärer är aktiva invånare och inte alls ”avsidestagna” och ska förpassas till ålderdomshem. Tvärtom drivs t ex stora delar av landets frivilligorganisationer genom att aktiva pensionärer tar ansvar. För många pensionärer, som har hälsa och god ekonomi, kan åren efter att man lämnat sitt förvärvsarbete vara något av ”guldår”. Samtidigt har vi också många äldre som har en svag ekonomi och dålig hälsa. Egentligen kan man inte se äldre som något annat än en statistisk grupp, eftersom det är så stora inbördes skillnader.

Välfärdssamhälle

För ett antal av de äldre så behövs det ett starkt stöd av samhället. Det kan vara utifrån det ekonomiska perspektivet eller relaterat till hälsan. Hur vi behandlar våra äldre visar graden av civilisation. Ett välfärdssamhälle måste ta väl hand om sina äldre invånare. Att enbart fokusera på de som är aktiva i produktionen och förpassa de äldre till ”hemmen” tillhör ett samhälle som vi har lämnat.

Värdighetsgaranti

Kristdemokraterna i Skövde har tidigare föreslagit att en värdighetsgaranti ska införas i den kommunala äldreomsorgen. Tyvärr fick vi inte stöd för detta, men nu kommer alliansregeringen med ett sådant förslag.

Vi anser att vi ska ge de äldre en garanti, en slags förpliktelse, där vi som kommunala företrädare lovar våra äldre ett gott omhändertagande. Detta baseras på en värdegrund som just uttrycker värdet för och av de äldre.

Värdegrund

Maria Larsson (KD), äldre- och folkhälsominister, har på många sätt gått i bräschen för en förändrad syn på de äldre. Hon menar att en värdegrund ska innebära att socialtjänstens verksamhet ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Denna värdegrund ska genomsyra allt arbete i äldreomsorgen. Den kan tydliggöra olika aspekter såsom integritet, till exempel privatliv och kroppslig integritet; självbestämmande, individanpassning och delaktighet; insatser av god kvalitet, gott bemötande samt att den äldre personen ska kunna känna trygghet.

Skövde inför kundval

I Skövde kommun har Kristdemokraterna föreslagit att ett kundvalssystem ska införas inom äldreomsorgen. Detta har kommunfullmäktige sagt ja till och nu arbetar omvårdnadsnämnden intensivt med att dra igång detta. Det kommer att innebära att kommunens äldre invånare, som har biståndsbedömd hemtjänst, kommer själva att få välja vem som ska utföra tjänsten. Det är ett steg i vår förändrade syn av de äldre. I Västra Götalandsregionen har det införts ett vårdval då det gäller valen av vårdcentral. Kristdemokraterna har en politik som syftar till att sätta den enskilda människan i fokus och se till att samhällets resurser stöder individen. Men det är individen själv som ska fatta besluten i så stor utsträckning som möjligt. Äldre personer både vill och kan fatta beslut, men då behoven av vård och omsorg blir stora så måste de garanteras ett värdigt omhändertagande. Ingen ska behöva vara orolig för att bli gammal. Det är vårt ansvar att ge de äldre en trygg och värdig ålderdom. Det är tillsammans som vi bygger ett människovänligare samhälle.

Conny Brännberg (KD)

Kommun- och regionpolitiker

 


Anser Handels att vårdnadsbidraget är skadligt?

Vårdnadsbidraget ”…bör betraktas som skadligt för det sammanhållna samhället.” Stefan Carlén, förbundsekonom på Handelsanställdas förbund tar till storsläggan och sågar vårdnadsbidraget totalt.

Innan jul publicerades ett antal artiklar om att genomslaget för vårdnadsbidraget har i vissa stadsdelar blivit så stort att några förskolor har stängt. Om detta anser Carlén:

Att detta är ett problem som spär på ett verkligt utanförskap råder det inget tvivel om. Det är främst kvinnor som redan haft svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden som lockas att använda sig av bidraget. Resultatet blir att de hamnar än längre från arbetsmarknaden och får det än svårare att kunna få arbete.”

Jag undrar om Carléns krönika i LO-tidningen verkligen speglar medlemmarnas synpunkter. Eller om det enbart är hans personliga åsikt? Det kristdemokratiska förslaget om vårdnadsbidrag har visserligen genomförts, men beloppet 3.000 kr i månaden är alldeles för lågt för att de flesta som vill vara hemma med sina barn ska ha råd att göra det. Ett starkare stöd för Kristdemokraterna leder till en höjning av bidraget framöver.

Vi ser det som en möjlighet och ett stöd för föräldrar att få mer tid tillsammans med sina barn. Vi är övertygade om att det är bra för både barnen, föräldrarna och samhället att man får extra tid tillsammans under barndomen.

Carlén listar alla hot och verkar inte se något som helst positivt med bidraget. Jag vet att det finns många föräldrar som är väldigt glada för att vårdnadsbidraget införts, men många gånger fler som önskar se en regering som ökar vårdnadsbidraget efter nästa val. 

Jag tror på vårdnadsbidraget och vill vara med och utveckla det.


Vilket blir Årets Museum?

Nu pågår nomineringarna till Årets Museum. Förra året var det Världskulturmuseet som erövrade utmärkelsen.

Årets museum är ett pris som ska uppmärksamma ett museum i Sverige som visar prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet, nationellt såväl som internationellt. Det ska vara ett museum som arbetar innovativt med exempelvis samlingar, pedagogik, utställningar, samtidsdokumentation, samarbetsformer, kommunikation, marknadsföring och sponsorverksamhet.
Förslag till Årets museum kan ges av medlemmar i Riksförbundet Sveriges Museer samt medlemmar i Svenska ICOM. Alla museer i Sverige kan nomineras, oavsett medlemskap i ovan nämnda föreningar. Kolla med din kommun och driv på att det blir många nomineringar.

Mer finns på riksförbundets hemsida.


Hägglund (KD) ohotad i topp

Dagens Medicin publicerar nu den s k maktlistan. I topp, och ohotad, är Kristdemokraternas partiledare och Sveriges socialminister, Göran Hägglund. Det beror inte enbart på att han har makt, utan framför allt hur han använt sin makt.

Att Hägglund gjort ett väldigt bra jobb som socialminister är helt klart. Dessutom har han varit den mest tydlige ministern i kulturdebatten.

Som kristdemokrat är jag stolt över en så duktig ledare.

Att det dessutom vilar av andra kristdemokrater på listan gör ju inte saken sämre. Våra statsråd gör ett vädligt bra jobb. Att dessutom Anders Andersson, ny riksdagsledamot, blir nr 12 på listan känns stort.


Maktlistan, Göran Hägglund, Kristdemokraterna, Anders Andersson

Konstbesökarna ökade med 25 procent

Konstverksamheten i Skövdes kulturhus ökade besöksantalet med mer än 25 procent under 2009. Lars Lerin, den populäre akvarellsmålaren, drog storpublik, men totalt ökade intresset för både konsten och det övriga utbudet i huset. Kulturhuset i Skövde, det första av sitt slag i Sverige, spelar en viktig roll för invånarnas välbefinnande. Att ha konstmuseum, konsthall, teater, bibliotek, folkbildningslokaler, dansutrymme, konferenslokaler och bra restaurang i samma hus skapar ett koncept som gör att ett "kulturkluster" mitt i centrum blir något av invånarnas "vardagsrum".
Jag är regional kulturpolitiker och verkar för utvecklingen av kulturen i Västra Götaland. Samtidigt är jag väldigt stolt och glad över det goda kulturliv som min hemstad visar.


Kultur bidrar till det goda livet

Kultur handlar om odling. Latinets cultura betyder just odling och vi talar då ofta om den inre "andliga" odlingen. Kulturen är därmed en kraft som bidrar till individens utveckling, men också för hela samhället, helt enkelt ett slags kitt som håller ihop mänskliga relationer och utveckling.

Därmed har kulturen ett nyttovärde, dvs den bidrar till mervärden. Men som kulturpolitiker vill jag framhålla att det inte är mervärdet som är det viktiga. Det är värdet, alltså själva grundidén med kulturen.

Därmed måste vi säga att kultur har ett egenvärde. Visst är det bra att den skapar en massa nytta och mervärde, men låt oss fortsätta att se kulturen som en egen kraft, alltså betona kulturens egenvärde.

Vårt samhälle är sårbart

- Kom det snö i år igen? Det verkar som att många har förvånats över att det snöat och varit kallt. Tyvärr får vi konstatera att vår beredskap inte är den bästa. Många har drabbats av förseningar i trafiken därför att vägar har inte kunnat hållas öppna, buss och tåg försenats och kylan har drabbat många flygplatser. Det finns också ett antal frusna elkunder som är besvikna på sina elleverantörer för att de inte klarade leveranser under de kallaste dagarna. I kommunerna finns det både ros och ris till snöskottarna.
För fem år sedan drabbades vi av Gudrun. Hade vi haft blåst de senaste dagarna då träden varit is- och snötyngda hade en oerhörd katastrof drabbat oss.
Tyvärr finns det en baksida av konkurrenstänkande, nämligen att man hela tiden pressar priserna. Givetvis är detta också bra för konsumenten. Men problemet tycks ligga i att många dragit ned på sin beredskap. Man har helt enkelt inte samma planering för kris som man hade tidigare.
Idag testas vårt energisystem rejält. Produktionen är tillbaka på normal nivå efter ledigheterna, skolorna börjar sin verksamhet och kölden håller fortfarande i sig. Om det inte blir en värmebölja så kan det bli betydande problem. Det verkar som att vi behöver fortsätta en intensiv diskussion om våra energissystem. För oss som valt att vara kritiska till kärnkraft så finns en väldig utmaning i att verka för alternativa energikällor

Hägglund "rockar röven" av alla andra politiker

Göran Hägglund har gjort många goda insatser i den svenska politiken. De kan uttryckas på olika sätt. Då Marcus Birro intervjuas i Dagen om KD-ledarens utspel 2009 om verklighetens folk, uttrycker han sig med poetens formulering och säger:

"Mitt i denna turbulenta tid träder då Göran Hägglund fram som en rebell. Vad säger det om vårt land att en prydlig och väluppfostrad man från Småland med sina rötter i frikyrkan rockar röven av alla andra politiker?"

Med tanke på alla de goda insatser som kristdemokraternas statsråd gjort förvånar det mig stort att opionssiffrorna inte börjat att klättra. Då svenska folket kommer till samma insikt som Birro då kan det bli ett mycket gott val för kristdemokraterna i september

Artikeln i Dagen, Göran Hägglund, Kristdemokraterna

Pedagog behövs för att förklara pensionssystemet

I dagarna får de flesta pensionärer ett besked om att det blir mindre i plånboken i samband med årets pensionsutbetalningar. Det stämmer säkert för de flesta pensionärer. Att pensionen minskar gör många upprörda. Men det är också så att skatten för pensionärer minskar. Inför budgetförhandlingarna förra hösten så drev Kristdemokraterna starkt frågan om att höja pensionen för de som har lägst pension. Så har också skett och "garantipensionärerna" får det bättre tack vare Kristdemokraterna.

i Sverige finns ca 1,8 miljoner pensionärer. Det besked som de får i dagarna handlar om själva pensionen. Att det också sker skattesänkningar framgår inte av pensionsbeskedet och det är då lätt att tro att inkomsten sänks. För ca en femtedel av pensionärerna blir det "status quo", för de med lägsta pensionärerna en viss höjning, men troligtvis blir det ändå en viss sänkning i slutsumman för ett stort antal av landets pensionärer.

Anledningen till sänkningarna handlar om det nya pensionssystemet som följer konjunkturläget. Då prisbasbeloppet justerats negativt och det allmänna prisläget sjunker så innebär det en sänkning av pensionerna. Lite slarvigt talar man om "bromsen i pensionssystemet" som är den regulator som nu kommer till uttryck.

Jag har tagit del av den information kring årets utbetalningar som finns tillgänglig både via Pensionsmyndigheten och ett stort antal artiklar i media. Den är väldigt svår att förstå. Den nya myndigheten har ambitionen att "göra pensioner enklare". Det är en bra ambition, men jag måste medge att jag har svårt att förstå pensionssystemets konstruktion. Nu är det tydligen inte Pensionsmyndighetens uppgift att informera om skattesänkningen, utan beskedet till pensionärerna handlar om just pensionen och för de flesta blir det alltså en sänkning. Men den informationen finns på annat håll.

Jag är välutbildad och har tillgång till all information som jag behöver. Ändå upplever jag det svårt att förstå hela systemets konstruktion. Därför har jag stor förståelse för att landets pensionärer är upprörda.

Det är uppenbart att det behövs en pedagog som förklarar helheten och beskriver vad som blir kvari plånboken efter såväl pensionsutbetalningen och skattesänkningen. 

Om jag hade varit medlem i regeringen och varit med vid besluten om årets budget hade jag hellre sett till att pensionerna hade höjts än att man gick vidare med jobbskatteavdragets fjärde steg. Det känns fullständigt ologiskt att landets pensionärer, ännu en gång, ska ställa upp och bidra till samhällets totala ekonomiska situation genom att sänka sina pensioner. Jag förstår att det jäser i pensionärskåren.

Eftersom det också blir stora skillnader i utbetalningarna från tjänstepensionerna och eventuella pensionsförsäkringar blir det ändå svårare att bedöma vad effekterna blir 2010. För många av landets pensionärer så är det en god ekonomi, men jag möter också många som dagligen prövas genom att pengarna inte räcker till det man önskar. 

Jag hoppas att de kristdemokratiska statsråden får en möjlighet att påverka sina regeringskollegor under våren att komma med ett tillägg till landets pensionärer. 

Fler röster på Kristdemokraterna kommer att ge en bättre framtid för landets pensionärer. 

Mitt råd till regeringen är: Tänk om och höj pensionerna!

Ett läsvärt inlägg om detta har Bengt Germundsson.

Engagera dig politiskt!

- Vill du gå en tre-årig kurs i samhällskunskap? Så löd frågan jag fick av Ingvar Jonsson för snart 22 år sedan. Jag förstod inte först innebörden, men det var ett erbjudande att engagera mig i Kristdemokraterna. Och på den vägen är det.
Jag har varit engagerad i kommun- och regionpolitik sedan dess. Anledningen att jag valde Kristdemokraterna var att det var ett parti baserat på sådana värden som tilltalar mig. Det unika människovärdet, tanken om förvaltarskap, dvs vikten av att ta hand om jordens resurser, stöd till familjen och tron på företagandet var sådant som lockade mig.
Jag har aldrig ångrat att jag valde att satsa på politik. Förhoppningsvis har jag under årens lopp varit med och gjort livet lite positivare för mina medmänniskor.
Nu brinner jag för ett fortsatt engagemang och ser fram emot nästa val. I september är det dags igen att gå till valurnorna. Jag lovar att satsa helhjärtat om jag på nytt får förtroende att vara kvar i politiken. Men allt hänger på väljarna.
Jag vill gärna uppmana dig som funderat på att engegara dig politiskt att göra det. Jag har mött många som funderat under flera år innan de fattat beslutet att bli medlem i ett politiskt parti. Självklart vill jag se att du väljer Kristdemokraterna.

365 saker att göra

När Navid Modiri startade bloggen "365 saker att göra" anade han säkert inte att han skulle dra igång en folkrörelse. Nu har sajten blivit något mycket mer än bara en blogg. Varje dag dyker det upp nya idéer. Några är galnare än andra, men på det hela taget handlar det om initiativ och kreativitet.

Idén handlar nog egentligen om att göra livet lite gladare och bättre för någon annan. Att man själv har kul gör ju inte saken desto sämre.

En av idérna handlar om att skriva brev. Det har till och med startats en Brevrevolutionen". Att skriva brev, alltså på papper, med en penna och sedan lägga det i ett kuvert, sätta på ett frimärke och låta brevbäraren föra det vidare är för många unga människor något helt nytt. Uppvuxna med digitala medier är det många som aldrigt skrivit ett "analogt" brev. Självklart och inget unikt säger säkert någon, men jag gillar idén

Bland de 365 sakerna som hittills åstadkommit kan man bl a läsa om:

- Mata fåglar
- Ge blod
- Para ihop lösaktiga strumpor
- Lär någon äldre någonting nytt
- Återanvänd något du har hemma

Spana in 365 saker att göra. Säkert får du inspiration att göra något av förslagen eller också komma med din egen idé.


Alliansregeringen får högt betyg

Aftonbladet har återigen bett svenska folket att betygsätta regeringen eller rättare sagt ge betyg åt de olika ministrarna. Det är SIFO som gjort undersökningen via telefon och de 1000 personer som funnits med är sådana som kunnat namnge ministrar.

Vad är resultatet? Jo om man jämför med de socialdemokratiska regeringarna så höjer nu svenska folket betyget för nuvarande regering. 2005 då vi hade en S-regering fick den i snitt 2,56 i betyg. Nu får regeringen 2,89.

Jag är stolt över de insatser som de kristdemokratiska statsråden gjort under denna mandatperiod. Om man jämför med de tidigare S-ministrarna så ger svenska folket våra KD-ministrar bättre betyg.

Här är en jämförelse

2005 Socialmininister Berit Andnor fick 2,3. Göran Hägglund får 2010 2,8
2005 Folkhälsominister Morgan Johansson fick 2,5. Maria Larsson får 2010 2,8
2005 Finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg fick 2,6. Mats Odell får 2,8

I topp är statsministern och finansministern. Båda får betyget 3,5 vilket får anses vara ett mycket högt betyg.

Vill du läsa mer om betygen så kolla Dick Erixons blogg.

På väg mot ett människovänligare samhälle

Det nya året innebär mängder av nya möjligheter och utmaningar. Om några månader är det allmänna val. Jag kommer att arbeta stenhårt med att föra fram de kristdemokratiska värderingarna i valrörelsen. Jag tror att vi har möjligheter att skapa ett människovänligare samhälle och att politiken kan spela en stor roll. Vi behöver få uppleva ett mjukare samhälle, där vi tar hand om varandra, visar sann solidaritet och medmänsklighet.

Inte minst behöver våra barn få uppleva trygghet. Det finaste föräldrar har är sina barn och bland det viktigaste man kan ge sina barn är tid. Men tyvärr är det alldeles för många föräldrar som tvingas att kämpa hårt för sitt levebröd och tiden med barnen blir lidande. Idén om ett vårdnadsbidrag är bra men behöver utvecklas. Samhället, dvs du och jag, borde se att föräldrar gör en insats för sina barn då de tillbringar tid tillsammans och den behöver premieras.

Även de äldre i samhället förtjänar en större uppskattning. Att få uppleva "guldkant" på tillvaron på ålderns höst borde vara en självklarhet. Den generation som byggde Sveriges välfärd efter andra världskriget har rätt till en god och värdig ålderdom. Där kan mycket göras.

Vänlighet och medmänsklighet tillhör sådant som vi behöver mer av. Kärlek kanske inte är det vanligaste politiska honnörsordet, men det är något vi alla längtar efter.

RSS 2.0