Alliansens riksdagsledamöter drog storpublik

Fullsatt då riksdagsledamöterna bjöd inNär de sex riksdagsledamöterna från Allians För Sverige bjöd in sina partikamrater i Skaraborg för att samtala om vad regeringen åstadkommit hittills så blev gensaveret stort. Kommunfullmäktigesalen i Skövde fylldes och deltagarna fick mängder av information om allt det som regeringen hittills åstadkommit.
Kristdemokraternas främste företrädare i Skaraborg, Holger Gustafsson, hemmahörande numera i Lidköping, inledde kvällen med en genomgång av hur regeringen mycket framgångsrikt lotsat landet under finanskrisen. Tillsammans med sina fem kolleger fick deltagarna en gedigen gnuggning i vad som åstadkommits sedan maktskiftet 2006.
Nästa träff blir den 19 april. Då har de elva arbetsgrupperna inom Alliansen arbetat fram underlag inför nästa mandatperiod. Då de skaraborgska allianspolitikerna möts nästa gång blir det "Vision inför framtiden"

Alliansen står stark på det nationella planet. I Skövde pågår sedan lång tid ett mycket gott alliansarbete. En avsiktsförklaring finns redan undertecknad och de fyra partierna stöttar varandra. Bekymmersamt är det dock att det inte finns en Allians för Västra Götaland. Förhoppningen är att KD och M som idag samarbetar i stor utsträckning ska få C och FP att lämna S och ansluta sig till en regional allians.

Alliansens representeras i Skaraborg av sex riksdagsledamöter: Holger Gustafsson (KD), Ulrika Carlsson (C), Christer Winbäck (FP), Cecilia Widegren (M), Lars Elindersson (M) och Sten Bergheden (M)