Anser Handels att vårdnadsbidraget är skadligt?

Vårdnadsbidraget ”…bör betraktas som skadligt för det sammanhållna samhället.” Stefan Carlén, förbundsekonom på Handelsanställdas förbund tar till storsläggan och sågar vårdnadsbidraget totalt.

Innan jul publicerades ett antal artiklar om att genomslaget för vårdnadsbidraget har i vissa stadsdelar blivit så stort att några förskolor har stängt. Om detta anser Carlén:

Att detta är ett problem som spär på ett verkligt utanförskap råder det inget tvivel om. Det är främst kvinnor som redan haft svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden som lockas att använda sig av bidraget. Resultatet blir att de hamnar än längre från arbetsmarknaden och får det än svårare att kunna få arbete.”

Jag undrar om Carléns krönika i LO-tidningen verkligen speglar medlemmarnas synpunkter. Eller om det enbart är hans personliga åsikt? Det kristdemokratiska förslaget om vårdnadsbidrag har visserligen genomförts, men beloppet 3.000 kr i månaden är alldeles för lågt för att de flesta som vill vara hemma med sina barn ska ha råd att göra det. Ett starkare stöd för Kristdemokraterna leder till en höjning av bidraget framöver.

Vi ser det som en möjlighet och ett stöd för föräldrar att få mer tid tillsammans med sina barn. Vi är övertygade om att det är bra för både barnen, föräldrarna och samhället att man får extra tid tillsammans under barndomen.

Carlén listar alla hot och verkar inte se något som helst positivt med bidraget. Jag vet att det finns många föräldrar som är väldigt glada för att vårdnadsbidraget införts, men många gånger fler som önskar se en regering som ökar vårdnadsbidraget efter nästa val. 

Jag tror på vårdnadsbidraget och vill vara med och utveckla det.