Kultur bidrar till det goda livet

Kultur handlar om odling. Latinets cultura betyder just odling och vi talar då ofta om den inre "andliga" odlingen. Kulturen är därmed en kraft som bidrar till individens utveckling, men också för hela samhället, helt enkelt ett slags kitt som håller ihop mänskliga relationer och utveckling.

Därmed har kulturen ett nyttovärde, dvs den bidrar till mervärden. Men som kulturpolitiker vill jag framhålla att det inte är mervärdet som är det viktiga. Det är värdet, alltså själva grundidén med kulturen.

Därmed måste vi säga att kultur har ett egenvärde. Visst är det bra att den skapar en massa nytta och mervärde, men låt oss fortsätta att se kulturen som en egen kraft, alltså betona kulturens egenvärde.