Odlingslotter i Södra Ryd

Att lyssna till människor och delta i vardagssamtal är en av politikerns viktigaste uppgifter. Genom att vara tillgänglig snappar man upp sådant som är viktigt för invånarna.
Ett litet, men trevligt, exempel handlar om odlingslotter i Södra Ryd, en stadsdel i Skövde med ca 7500 invånare. Många av dem är invandrare och vill gärna ha tillgång till en odlingslott och odla grönsaker och andra växter. Det område som tidigare fanns har bebyggts och det fanns ett önskemål om nya odlingslotter.
Jag fick ett telefonsamtal med en fråga om jag kunde hjälpa till med att ta fram ett nytt område. Jag skrev en motion (förslag) till kommunen och nästa gång som kommunfullmäktige sammanträder så ska det avgöras. Kommunstyrelsen har gillat idén och odlingslotter är förhoppningsvis på gång.
Tack vare att jag mött desa människor och brytt mig om deras vardagssituation kände de att de kunde ringa mig. de kunde ha ringt någon annan men jag fick deras förtroende, troligtvis tack vare att jag har en relation med dem.
Nu ser jag fram emot vår första skördefest!