Pedagog behövs för att förklara pensionssystemet

I dagarna får de flesta pensionärer ett besked om att det blir mindre i plånboken i samband med årets pensionsutbetalningar. Det stämmer säkert för de flesta pensionärer. Att pensionen minskar gör många upprörda. Men det är också så att skatten för pensionärer minskar. Inför budgetförhandlingarna förra hösten så drev Kristdemokraterna starkt frågan om att höja pensionen för de som har lägst pension. Så har också skett och "garantipensionärerna" får det bättre tack vare Kristdemokraterna.

i Sverige finns ca 1,8 miljoner pensionärer. Det besked som de får i dagarna handlar om själva pensionen. Att det också sker skattesänkningar framgår inte av pensionsbeskedet och det är då lätt att tro att inkomsten sänks. För ca en femtedel av pensionärerna blir det "status quo", för de med lägsta pensionärerna en viss höjning, men troligtvis blir det ändå en viss sänkning i slutsumman för ett stort antal av landets pensionärer.

Anledningen till sänkningarna handlar om det nya pensionssystemet som följer konjunkturläget. Då prisbasbeloppet justerats negativt och det allmänna prisläget sjunker så innebär det en sänkning av pensionerna. Lite slarvigt talar man om "bromsen i pensionssystemet" som är den regulator som nu kommer till uttryck.

Jag har tagit del av den information kring årets utbetalningar som finns tillgänglig både via Pensionsmyndigheten och ett stort antal artiklar i media. Den är väldigt svår att förstå. Den nya myndigheten har ambitionen att "göra pensioner enklare". Det är en bra ambition, men jag måste medge att jag har svårt att förstå pensionssystemets konstruktion. Nu är det tydligen inte Pensionsmyndighetens uppgift att informera om skattesänkningen, utan beskedet till pensionärerna handlar om just pensionen och för de flesta blir det alltså en sänkning. Men den informationen finns på annat håll.

Jag är välutbildad och har tillgång till all information som jag behöver. Ändå upplever jag det svårt att förstå hela systemets konstruktion. Därför har jag stor förståelse för att landets pensionärer är upprörda.

Det är uppenbart att det behövs en pedagog som förklarar helheten och beskriver vad som blir kvari plånboken efter såväl pensionsutbetalningen och skattesänkningen. 

Om jag hade varit medlem i regeringen och varit med vid besluten om årets budget hade jag hellre sett till att pensionerna hade höjts än att man gick vidare med jobbskatteavdragets fjärde steg. Det känns fullständigt ologiskt att landets pensionärer, ännu en gång, ska ställa upp och bidra till samhällets totala ekonomiska situation genom att sänka sina pensioner. Jag förstår att det jäser i pensionärskåren.

Eftersom det också blir stora skillnader i utbetalningarna från tjänstepensionerna och eventuella pensionsförsäkringar blir det ändå svårare att bedöma vad effekterna blir 2010. För många av landets pensionärer så är det en god ekonomi, men jag möter också många som dagligen prövas genom att pengarna inte räcker till det man önskar. 

Jag hoppas att de kristdemokratiska statsråden får en möjlighet att påverka sina regeringskollegor under våren att komma med ett tillägg till landets pensionärer. 

Fler röster på Kristdemokraterna kommer att ge en bättre framtid för landets pensionärer. 

Mitt råd till regeringen är: Tänk om och höj pensionerna!

Ett läsvärt inlägg om detta har Bengt Germundsson.