Uppvärdera läraryrkets status!

Läraryrkets status måste höjas, menar professor Inger Enkvist, Lund, i veckans nummer av Kristdemokraten. Hon kommenterar rapporten "Kår i kläm" och har förhoppningen att den nya lärarutbildningen som ännu inte antagits av riksdagen kan göra läraryrket attraktivt igen.

"Läraryrket är alltmer ett socialt kontakt- och omsorgsyrke och mindre ett intellektuellt kulturyrke."

I artikeln ger hon några bidrag till vad hon anser är nödvändigt för att höja läraryrkets status.

Vi är nog alla överens om att det finaste vi har är våra barn. Att ha duktiga och kompetena lärare är oerhötr viktigt och angeläget. Många av dagens lärare brinner för sitt yrke och de måste få stöd i sitt viktiga uppdrag.

Rapporten Kår i kläm