Vårt samhälle är sårbart

- Kom det snö i år igen? Det verkar som att många har förvånats över att det snöat och varit kallt. Tyvärr får vi konstatera att vår beredskap inte är den bästa. Många har drabbats av förseningar i trafiken därför att vägar har inte kunnat hållas öppna, buss och tåg försenats och kylan har drabbat många flygplatser. Det finns också ett antal frusna elkunder som är besvikna på sina elleverantörer för att de inte klarade leveranser under de kallaste dagarna. I kommunerna finns det både ros och ris till snöskottarna.
För fem år sedan drabbades vi av Gudrun. Hade vi haft blåst de senaste dagarna då träden varit is- och snötyngda hade en oerhörd katastrof drabbat oss.
Tyvärr finns det en baksida av konkurrenstänkande, nämligen att man hela tiden pressar priserna. Givetvis är detta också bra för konsumenten. Men problemet tycks ligga i att många dragit ned på sin beredskap. Man har helt enkelt inte samma planering för kris som man hade tidigare.
Idag testas vårt energisystem rejält. Produktionen är tillbaka på normal nivå efter ledigheterna, skolorna börjar sin verksamhet och kölden håller fortfarande i sig. Om det inte blir en värmebölja så kan det bli betydande problem. Det verkar som att vi behöver fortsätta en intensiv diskussion om våra energissystem. För oss som valt att vara kritiska till kärnkraft så finns en väldig utmaning i att verka för alternativa energikällor