Ärlighet varar längst

Det gamla ordspråket: "Ärlighet varar längst" har bärkraft även idag. Att undanhålla eller bara säga del av sanningen har aldrig varit ett framgångskoncept.

Man ska aldrig rycka ut ett citat ur sitt sammanhang, men orden i Joh 8 har nog ändå en allmän bärighet: "sanningen skall göra er fria".

Den som försöker att täcka över ett fel, eller ljuger för att komma undan, bär alltid en inre skuld och på det sättet blir man aldrig fri.

Ärlighet kan såra. Det finns saker som man inte vill höra och de smärtat när de framförs. Men såren kan också läkas. Det är värre när man undrar om allting kommit fram, om det finns mer att berätta, om det rent av varit en lögn. Då finns det en kvarvarande gnagande känsla av att allting inte står rätt till. Den som däremot erkänner och tar sitt ansvar kan bli förlåten och upprättad.

En del minns Almedalen 2010 som skandalveckan. Gudryn Schymans iver att få mediernas uppmärksamhet resulterade enbart i att hon fick allmänheten emot sig. Littorin-affären kunde fått en helt annan utgång. Vad som är sant eller inte i den affären får vi antagligen aldrig reda på. Aftonbladets agerande har dömt den f d ministern oberoende av hans skuld.

Reinfeldt dras också med i det hela oavsett om han har något ansvar för det som inträffat eller inte.

Vi kristdemokrater har med en dåres envishet hävdat att vi ständigt behöver en etisk diskussion. Det har både Schyman, Aftonbladet och Littorin bevisat i sommar.

Aftonbladet, GP, Dagen