Behåll RUT och ROT

Det finns flera tydliga skillnader mellan de rödgröna och alliansen. RUT är en sådan fråga.

RUT- möjligheten att göra skatteavdrag för hushållsnära tjänster ska behållas, anser alliansen. Det ska bort anser de rödgröna.

Det som hittills skett, även om det alltid dröjer innan en reform får effekt:

* Tusentals nya jobb har kommit till
* Svarta tjänster, dvs olagliga jobb, har blivit vita, dvs lagliga jobb
* Det är många som varit arbetslösa länge som fått dessa jobb
* Bland tjänsteutövarna finns många ungdomar och invandrare

Det har blivit möjligt för många att anlita denna typ av tjänst. Det har också visat sig att det är många "vanliga" familjer som utnyttjat möjligheterna och inte bara en "rik överklass". Troligtvis spelar det ingen större roll för de allra rikaste om de får göra denna typ av skatteavdrag eller inte.

När det gäller ROT så är det också en succé. Dels har hantverkarna fått en boom, byggfirrmorna jublar och standarden på många fastigheter har ökat.

Det finns dock en stor skillnad mellan ROT och RUT när det handlar om män och kvinnor. ROT utförs till stora delar av män, men det avdraget verkar inte hotat. RUT däremot som gett många kvinnor en ny chans anses vara en "pigfälla", eller "klassfråga".

Ibland förstår jag mig inte alls på de rödgrönas sätt att argumentera.

För mig som kristdemokrat är det angeläget att kämpa för att både RUT och ROT ska behållas.

ROT, RUT, Politik, Hushållsnära tjänster, Kristdemokraterna