Dags för en företagarlinje

Regeringen har satsat på jobb-linjen. Reinfeldt hävdar att mot denna står de rödgrönas bidragslinje. Regeringen försöker att få fler i sysselsättning och detta beskrivs då som jobblinjen.
Under kristdemokraternas riksting i Örebro hölls ett seminiarum initierat av Mats Odell och där bland andra VDn för ICA, Kenneth Bengtson, medverkade.
Han berättade om ICAs satsning på SCR (Social Corporate Responsibility) och att koncernen anställt ett stort antal personer med funktionsnedsättningar. Hans inlägg var mycket inspirerande och visade på behovet av att stötta företagarna och företagen, samtidigt som de också kan göra stora insatser för samhället.
Under seminariet samtalades om vikten av fungerande företag. Odell presenterade då idén om en företagarlinje och detta återkom han till i sitt tacktal då han omvaldes som partiets 2:e vice ordförande.

Jobb är viktiga, men jobben skapas i företagen. Därför är en satsning på företagaren och företag angelägna. Att lyfta fram företagarna är bra. De är ofta personer som drivs av en vision, har en entreprenöriell inställning och driver på. De ska få ett starkt stöd av det offentliga, men också en frihet. Det är inte politikerna som skapar jobben - det är företagarna och därför ska det finnas ett gott samspel mellan dessa.

Kristdemokraterna presenterar 13 steg inför valet. Steg 5 handlar om företagsklimat och sammanfattar företagarlinjen:

"Nya och växande företag skapar arbetstillfällen, bättre ekonomi och mer välfärd. Därför vill vi att fler ska våga satsa på sina idéer och starta eget. Arbetslösheten kan bara bekämpas med hjälp av fler och växande företag. Vi har infört RUT - och ROT -avdrag, sänkt skatter och avgifter och förenklat regler. Vi vill fortsätta att förbättra företagsklimatet så att Sverige ska kunna fortsätta utveckla välfärden."