"Etikfrågor är för viktiga för att hanteras med skott från höften"

Rubriken till detta inlägg kommer från Agneta Lindblom Hulthéns kommentar på journalistförbundets hemsida. Som ordförande för journalisternas eget fack skrev hon några kommentarer kring reaktionerna om Littorins beskyllningar av pressens hantering av hans personliga tragiska situation.

Vilket ansvar har medierna för händelsernas utveckling? Och i synnerhet Aftonbladet. Idag kunde läsarna chatta med t f ansvarige utgivare Lena Mellin. För helt plötsligt blev dagens snackis vem som egentligen är boven? Kan det vara så att Littorin är trovärdig och att Aftonbladet har publicerat en story som de inte kan belägga?

Frågan om pressetiken står därför i fokus.

I den frivilliga uppgörelse som medierna ställer upp på, spelregler för press, radio och tv, så framgår det tydligt vilka krav som ställs.

- Korrekt och allsidig nyhetsförmedling
- Var kritisk mot nyhetskällorna
- Kontrollera sakuppgifter
- Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd

Om det nu är sant, som Littorins pressekretare säger, att Aftonbladet hade erbjudits en kommentar, men av någon märklig anledning, avstått från detta erbjudande, och i stället valde att publiceras "Annas" påståenden, så är det nog Aftonbladets agerande som behöver granskas ordentligt. Inte kan väl en av Sveriges största dagstidningar vara så blåögd att man är beredd att publicera så oerhört kränkande material utan att man är säker på sin källa. Tyvärr verkar inte Mellins chattsvar tyda på någon direkt seriös behandling av Aftonbladet. I stället får man bilden av att Littorin avgick av två skäl: Först skydda sin egen familj, men också att skydda sin regering. Om han avgick skulle troligtvis Aftonbladet avstå från att publicera Annas story, därför att den dels var tunn och dels var Littorin en person vars privatlivs helgd skulle kränkas.

Jag har alltid tyckt att Agneta Lindblom Hulthén var en bra företrädare för journalisterna. Hon ska träda upp för sina medlemmar och försvara dem då det behövs. Hon skriver själv att journalister begår fel och är inga lamm. Men samtidigt måste journalistförbundet agera då någon agerat utanför de ramar, spelregler, som ställts upp.

Jag hoppas att debatten bland journalisterna fortsätter. Dels utifrån det som Sven Otto Littorin framförde om drevet som gått på honom och hans barn, men särskilt på de grunder som Aftonbladet haft för att publicera artiklar som svärtat en man för resten av hans liv.

Just nu undrar man om det inte är Aftonbladet som gjort en rejäl blunder...


Littorin, Politik, SvD, Expressen, DN,