Kultur hela livet - kristdemokraterna presenterar sin kulturpolitik

Kulturen har stor betydelse under hela livet. Detta slås fram i den rapport som beskriver Kristdemokraternas kulturpolitiska program.

Jag har haft förmånen att vara med i den arbetsgrupp som arbetat med programmet under ledning av Mia Frisk. Tillsammans med partiets talesman i kulturfrågor, riksdagsledamoten Dan Kihlström, presenterade hon programmet som beskriver en rad frågor som KD drivit de senaste åren, men också flera nya frågor.

Särskilt glad är jag över det positiva bemötandet som "kultur på recept" fått. Jag har drivit den frågan under några år och det blir fler och fler som ansluter sig till denna ide´.

Programmet beskriver några viktiga satsningar:

- Ett kulturlyft för barn och unga,
- Ett nationellt lånekortsystem på biblioteken,
- Dansband ska omfattas av kulturmoms 6 procent,
- Kultur på recept, samt
- Kultursponsring

Hela rapporten finns att ta del av på www.kristdemokraterna.se/Rapporter/kulturpolhandplprogram10