Maria Larsson skriver om socialbidragen

Det finns de som påstår att rekordmånga söker försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag. Maria Larsson, äldre- och folkhälsominister har kollat upp läget och skriver idag i Aftonbladet att trots lågkonjunkturen är antalet som söker inte högre än då socialdemokraterna regerade 2006.

Maria Larsson har tittat på följande siffror:

* Andelen hushåll som fick ekonomiskt bistånd, alltså socialbidrag, någon gång under 2009 var 5,8 procent. Det är samma andel av befolkningen som 2006. Alltså samma andel som under den socialdemokratiska regeringstiden med en rådande högkonjunktur. När Alliansen sedan tog över minskade socialbidragen.

* Andelen ensamstående kvinnor med barn med ekonomiskt bistånd var förra året 22 procent, vilket är lika med nivån 2004. Under socialdemokraternas regeringsperiod! Lägst andel var det 2007, drygt 19 procent. Lägst andel var det alltså under alliansens tid.


* Åren 2006-2008 minskade antalet barn som lever i fattigdom med 2 500 barn. Antalet personer med ekonomiskt bistånd minskade med 7 800 personer. Det blev totalt 17 500 färre arbetslösa hushåll utan ersättning.

Hon anser alltså att det är myter som sprids och sanningen är en annan.