Polisen i Skaraborg gör ett bra jobb

Så här i semestertider så kommer flera av nyheterna från polisen. I Skaraborg har brotten minskat och antalet frihetsberövade är högre under sommarmånaderna än vanligtvis.

Under de senaste åren har polisen i Skaraborg ökat sin synlighet, satsat på att vara snabbare på plats vid larm och regelbundet stått för en god information till media. Om allmänheten vet vad som år på gång är de uppmärksamma och bidrar till polisens arbete. Därför är information via medierna mycket viktig.

Polisen har ett högt förtroende hos allmänheten och genom regeringens nya satsningar på fler poliser kommer också medborgarna att uppleva en högre trygghet.

Det är särskilt viktigt att "vardagsbrotten" och de som begås av unga människor klaras upp så tidigt som möjligt.

I Skaraborg visar statistiken att det är 2 procent färre brott under det första halvåret som anmälts om man jämför med föregående år. Däremot visar statistiken att vissa former av brott, t ex misshandel och fickstölder har ökat något.

När det gäller frihetsberövanden så har sommaren varit svettig för polisen. Under juni var det 39 misstänkta brottslingar som anhölls och 22 av dessa häktades. Under juli ser det ut att bli nästan lika många.

Regeringens mål är att det i år ska finnas 20 000 poliser i Sverige. Den satsning som nu görs på rättsväsendet är den mest omfattande satsning som gjorts. Och den verkar ge resultat. Samtidigt som den viktigaste uppgiften är att förebygga brott.

Sveriges Radio Skaraborg, Regeringens hemsida