Regeringen satsar på barnfamiljerna

Idag presenterade regeringen nya satsningar på barnfamiljerna. Med Kristdemokraterna i regeringen finns det ett starkt fokus på familjepolitiken.

Det blir i framtiden möjligt får både föräldrarna att samtidigt ta ut föräldraledigheten. Det blir också förbättringar när det gäller utbetalningarna av föräldrabonus.

Däremot har inte Kristdemokraterna ännu fått med de andra allianspartierna på att öka vårdnadsbidraget till 6.000 kronor per månad. Det är ett krav som KD ställer och som gäller inför den 19 september. Ett ännu starkare KD påverkar ändå mer och genom att rösta på KD ökar möjligheterna till en fördubbling av vårdnadsbidraget. Det kommer att bli en förhandlingsfråga efter valet.

Det är tydligt att det lönar sig att rösta på Kristdemokraterna.

Alliansens familjepolitik omfattar tio punkter och presenterades idag. Satsningar syftar till att medverka till att vi ska få tryggare barn.

SvT, Alliansen, DN, SvD, Kristdemokraterna