Reinfeldt - Sahlin 77-23

DN publicerar en SKOP-undersökning som handlar om förtroendet för Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin.
77 procent av de tillfrågade anser att nuvarande statsminister är lämpligast att leda landets regering. 22.9% uppger att de anser Mona Sahlin som den lämpligaste.

Alltså är det en betydande fördel för Reinfeldt. Undersökningen är gjord under de två första veckorna i juli och är den första förtroendemätningen efter arbetsmarknadsministerns avgång.

DN