Satsa en miljard på de äldres hälsa

Omsorgen om våra äldre är en viktig fråga inför framtiden. Kanske också en av de frågor som kommer att avgöra höstens val. Kristdemokraterna har en rad förslag för att förbättra vår äldrepolitik.

En av dem handlar om en hälsomiljard. Vi vill ge kommuner och landsting en extra miljard för att vidtaga förebyggande åtgärder för de äldres hälsa.

Det är fyra områden som ska stå i fokus för detta arbete

- Social gemenskap och meningsfullhet

– Kost och måltidskultur

– Fysisk aktivitet och rehablitering

– Förebyggande hembesök

Äldrepolitiken är en viktig del av vår familjepolitik. Det är angeläget att barn och barnbarn känner trygghet då behoven ökar för mormor eller farfar. Många ungdomar är oerhört engagerade och måna om att de äldre ska ha det bra. En del tror att det bara är de äldre som bryr sig om dessa frågor, men någon har sagt att graden av civilisation i ett samhälle avgörs hur man tar hand om de äldre.

Två ledord kännetecknar Kristdemokraternas äldrepolitik: Trygg och Respekterad.