Valfrihet inom hemtjänsten

Kristdemokraterna i Skövde har fått igenom sitt förslag om valfrihet inom hemtjänsten. Tyvärr har utredningen kring reglerna tagit väldigt lång tid, men förhoppningen är att allt ska vara klart under hösten.

Idén om valfrihet bygger på att den som har behov av hemtjänst ska själv få välja vem som utför den. Under livet får man göra egna val. Ingen myndighet bestämmer valet av affär eller fordon. Det är konsumenten själv som gör dessa val. Men då man får behov av hemtjänst så finns det inga alternativ. Här har kommunen monopol på utbudet.

Vi anser det angeläget att man själv får välja val av utförare. Detta stimulerar också marknaden och vi tror att det är många som kommer att starta företag som utför hemtjänster.

Eftersom alliansregeringen satsar på RUT-avdrag, dvs avdrag för hushållsnära tjänster, har marknaden för företag inom dessa områden förbättrats och man räknar med att ca 11 000 tjänster har skapats inom sektorn.

I Skövde ser vi fram emot att kunna erbjuda valfrihet inom hemtjänsten.