Alliansen presenterar sin kultursatsning

Satsa på kultur! Det är budskapet från Alliansen. En arbetsgrupp har nu presenterat en politik för kultur&idrott som anger dess viktiga värden för individen och samhället.

På alliansens hemsida finns hela rapporten.

"Allians för Sverige hyser en stark tilltro till kulturens egenvärde och dess inneboende kraft. Ett fritt, starkt och utvecklande liv för kulturen, dess utövare och för de fria konstarterna är en förutsättning för det civiliserade och demokratiska samhället. Vi behöver ett starkt kulturliv som med självförtroende fritt kan spegla, granska och ifrågasätta vår samtid. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Med utgångspunkt i kulturens frihet och egenvärde vill Allians för Sverige stärka kulturens och kreativitetens betydelse i samhället. Kulturen är så stark i sig själv att den med bevarat oberoende kan samverka med andra och därmed ta en större plats i hela vårt samhälle. De ideella krafter som bär upp kulturlivet runt om i landet är av stor betydelse för kulturen."

 

Alliansarbetsgruppen har bland annat presenterat följande punkter:

* Att inköp av kulturverksamhet i vården och äldreomsorgen bör stödjas

* Att en satsning för digitalisering av biografer bör göras

* Att en ny branschsamverkan på filmområdet bör initieras

* Idrottslyftet bör förlängas och breddas för att omfatta fler barn och unga.