Att bygga på rätt grund

"Bygg inte hus på en sandig strand" - barnvisan bygger på visdomsorden om de båda byggherrarna som byggde hus men valde olika grunder. Den ene byggde huset med berget som grund och den andre på sanden. Det var inte själva byggena som skiljde sig åt. Det var grunden.

Politik är ett samhällsbygge. Inför valet i september kommer många väljare att tycka att utbudet är rätt så likartat. Många frågor är gemensamma för partierna och det uppstår då för väljarna ett dilemma: vilket parti ska få min röst.

Jag anser att den politik som Kristdemokraterna står för är den rätta för Sverige. Att ena stunden betona individens frihet, men den andra ansvaret för kollektivet är kännetecknande för den filosofiska riktning som ligger till grund för kristdemokraternas sätt att resonera. Personalismen som idé har fått ett visst fotfästa i Sverige, men är fortfarande anonym för de flesta.

Wikipedia beskriver personalismen som:

Personalism är en riktning som betraktar som en oreducerbar realitet och framhäver personens värde och det faktum att personen har en. Personalismen har främst varit viktig inom den katolska filosofin samt inom den ideologin och filosofin.

Personalismen framhäver till skillnad från individualismen de gemenskaper eller grupper som personen är en del av som en viktig del av personens vara och som den främsta källan till den personliga utvecklingen. Ett annat särskiljande område är personalismens fokusering på människans ontologiska natur och det därav tillhörande försvaret för de naturliga rättigheterna. Personalismen har aldrig fått något större genomslag i den svenska debatten och de flesta personalistiska klassikerna finns följaktligen inte heller översatta till svenska