Att föra naturens talan

Vår jord mår inte bra. Ekosystemen är hotade och ett antal naturkatastrofer som ödelagt stora områden har skakat om oss rejält. Askmoln och översvämningar har nått oss i rubrikerna och vi har chockats då vi sett bilderna.

Samtidigt så har vi mängder av djur- och naturvärden som hotar att gå förlorade. Ett antal arter är på väg att försvinna.

Anders Wijkman, kristdemokraterna banerförare, då det gäller miljö- och klimatfrågor, brukar visa en bild på några kvinnor i Asien som med hjälp av penslar pollinerar växterna. Det finns inga insekter kvar som sköter detta. Detta är ett talande exempel på att vi måste vända trenden.

Naturen kan inte tala, någon måste föra dess talan.

Var och en av oss kan göra det genom att göra goda och sunda val. Att välja ekologiskt, närodlat, KRAV, Rättvisemärkt och liknanden sätt gör att vi gör en aktiv insats för miljön. Det är genom att vi ändrar vårt livsmönster som vi kan föra naturens talan.

Här kan vi alla göra en insats.