Baksidan av midsommar

Midsommar är en fantastiskt tid att mötas för gemenskap, men också vila. En tid för att umgås och hålla traditioner vid liv. Men det finns också en baksida av firandet och den skildras i flera tidningar idag, nämligen en stor fylla. Ännu en gång har alltför många personer uppträtt onyktert och festandet har lett till obehag för många. Trots att polisen hårdsatsar och många arrangörer kallar in mängder av väktare uppstår problem.

Problemen har med alkoholen att göra. De flesta som begår dumheter i fyllan är personer som i nyktert tillstånd är helt vanliga medborgare, men något går snett då man får i sig för mycket alkohol.

Jag tillhör den skara av befolkningen som är nykterist. Självklart anser jag att var och en måste själva göra sitt ställningstagande till alkohol, men ändå har jag en vision att den totala alkoholkonsumtionen ska minskas. I samband med den nya lagen för onykterhet för båtförare så har polisen hårdsatsat och testat många båtförare. Det är bra att man försöker ändra en livsfarlig tradition, nämligen att många har tyckt att båt och nubbe hör ihop. Här måste en ändring ske. Förhoppningsvis bidrar den nya lagen till detta.

Det finns ingen, som i nyktert tillstånd, anser att man ska framföra ett fordon onykter. Men tyvärr resonerar man inte så i fyllan. Alltför många kör onyktert.

För de flesta var midsommaren 2010 mycket lyckad, men för några så blev det ett misslyckande.

GT, GP,  DN, SvD