Det finns bara förlorare i Gaza

Vi lär nog aldrig få reda på vad som hände ombord på det turkiska fartyget Mavi Marmara i samband med konvojen "ship to Gaza". Oavsett vad som skett så kan vi konstatera att det finns inga "vinnare" i konflikten - bara förlorare.

Omvärlden ställer nu ett antal frågor och försöker att reda ut vem som har ansvaret för det som inträffat. Folkrättsjurister lär nog debattera ärendet lång tid framöver?

Ett antal frågor behöver besvaras:

- Var "Ship to Gaza" en gigantisk propagandamaskin där Hamas använde inte bara mänskliga sköldar på båten, utan var så cyniska att de var beredda att offra ett antal människor i ett propagandakrig?

- Varför använde Israel våld?

- Vad var det egentliga syftet med projektet? Förnödenheterna som fanns ombord kunde ju ha körts in landsvägen, såvida det inte fanns något ombord som inte kunde ta sig in via de israeliska kontrollerna?

- Israel har, svåitt vi kan förstå, använt övervåld, och civila har dödats. Kommer detta att leda till att omvärlden vänder sig från Israel och att palestinierna får ett ökat stöd?

Konflikterna i mellanöstern är så djupa och långvariga att det helt enkelt inte finns några snabba och enkla lösningar. Men efter att ha tagit del av mediarapporteringen och hört mångas kraftiga fördömanden kring hanteringen, utan att man egentligen vet vad som hänt, så kan jag inte undvika att ställa mig frågan om hela idén med konvojen egentligen handlade om att ställa Israel i en ofördelaktig dager. Att det inte alls handlade om att hjälpa människorna i Gaza med förnödenheter. Att man utnyttjade mångas goda tankar och viljan att ställa upp för sina medmänniskor enbart för att tjäna sina egna syften?

I krig finns det bara förlorare. I Gaza finns det inga vinnare.

Ship to Gaza, Israel, Hamaz, Gaza

Några artiklar, bla om svenskars siutation i konflikten. SvD, DN, GP, Aftonbladet. Expressen, Dagen