Jag gillar inte "vårdnadsbidrag"

Vi behöver komma bort från "bidrags-Sverige". Det har blivit en kultur att få bidrag på ett sätt som motverkar dess egentliga syften.

För oss kristdemokrater är familjepolitiken högt upp på listan över våra viktiga frågor. Vi anser att "samhället" aktivt ska stötta de föräldrar (eller morfar eller andra personer) som aktivt vill vara med och tillbringa tid och därmed vara tillsammans med barnen då de är små. Vi kallar idén för vårdnadsbidrag, men det är själva termen jag vänder mig emot.

Jag skulle hellre se en annan term för detta då man gör en aktiv och värdefull insats för barnen. Det ska inte ses som en kostnad utan som en investering för framtiden.

Någon som har ett bra förslag vad vi kan kalla det istället för vårdnadsbidrag?