Om skolavslutningar i kyrkan

Det är en tradition att skolavslutningar hålls i kyrkan på många ställen i landet. Förra året rasade en debatt där man ville förbjuda detta, men i år verkar det vara många skolor som har sina avslutningar i kyrkor och kapell.

Björn Ulvaeus, en av av de drivande humanisterna i landet, skriver en intressant debattartikel i Expressen om att låta skolavslutningarna få hållas i kyrkan. Jag delar inte alls hans argumentation om den kristna tron, men gillar att han kommit fram till slutsatsen att samlingarna ska hållas i kyrkan och att man gärna ska sjunga psalmer.

Hans sätt att beskriva den kristna tron som en myt tar jag avstånd ifrån, men måste ändå säga att jag beundrar hans mod att våga stå upp för detta då Humanisterna försöker att lobba mot att det ska vara tillåtet att ha skolavslutningar i kyrkan.

Expressen