Rätten att fritt få framföra sin åsikt

Det blev många livliga diskussioner igår efter mitt anförande i regionfullmäktige. Företrädare för majoriteten försökte med kraft ifrågasätta kristdemokraternas rätt till en vision. Argumentet var ungefär att vi inte skulle hålla vackra tal eftersom vi inte har lika stor budget som majoriteten vikt för området Tillväxt och utveckling (regional utveckling).

Vem har rätt, att i ett demokratiskt forum, få berätta om sin vision? Om man hårdtolkar förre regionstyrelseordföranden i Västra Götaland (kan anses som en av de ledande politikerna) så ska inte vi som utgör oppositionen ha rätt att framföra våra idéer.

Kristdemokraterna i Västra Götaland har valt att prioritera hälso- och sjukvården, vilket innebär att vi har några procent mindre i anslaget till regional utveckling, men har å andra sidan lagt mer pengar tll hälso- och sjukvården.

Det är nog inte Voltaire som myntat uttrycket: "Jag avskyr din åsikt, men är beredd att gå i döden för din rätt att få framföra den", men oavsett källan så anses detta var ett citat som lägger en grund för det moderna samhällets fundament avseende yttrandefriheten och rätten att få framföra sin åsikt. Även om man inte gillar någon annans idéer måste man ha respekt för dem. Annars har vi begränsat en av demokratins grundpelare.

Härskartekniker brukar ofta definieras som maktgrepp som överheten använder för att kväsa en annans röst, inte genom argument och sakdebatt, utan genom subtila tekniker som gör att man till slut helt tappar lusten att fortsätta. Gårdagens debatt var ungefär att om vi inte har lika mycket pengar att fördela så har vi inte heller rätten att beskriva visionen om det goda livet. Nu slås inte kristdemokraterna ned av angrepp och påhopp. Vi har en vision som bär. Vi är övertygade om att vår politik skapar ett mänskligare samhälle,

Jag kommer att fortsätta att framföra min och kristdemokraternas vision. Det kan ingen ta ifrån oss. Vi är övertygade om att vi vinner i längden. Vår politik har framtiden för sig.