Regeringen har gett mig ett nytt uppdrag

Regeringen beslutade idag att jag skulle få ett nytt uppdrag. Denna gång som ledamot i Nämnden för hemslöjsdfrågor. Vår förre kulturchef, Kerstin Quentzer, som avled förra året, var ordförande för denna myndighet och jag får nu förtroendet att bli vice ordförande.

Jag ser fram emot detta uppdrag. Vi är mycket stolta över länshemslöjdens verksamhet i Västra Götaland och nu får jag en möjlighet att också arbeta med dessa frågor nationellt.

För en tid sedan utsåg regeringen mig till ett annat uppdrag. Den gången gällde det som ledamot för Insynsrådet för CSN.

Under denna mandatperiod har jag varit med som ledamot i Beredningen för Kultur och Fritid på Sveriges Kommuner och Landsting. Denna typ av nationella uppdrag ger inblickar i verksamheter som jag också har nytta av som kommun- och regionpolitiker. Min förankring i "myllan" ger mig också värdefulla kunskaper som jag tar med mig in i de nationella uppdragen.

Det känns alltid uppmuntrande att visas förtroende.
Pressmeddelande 17 juni 2010
Kulturdepartementet
Förordnande av ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor Regeringen har i dag utsett designern Katarina Brieditis, kommunfullmäktiges ordförande Conny Brännberg, verkställande direktören Tobias Nielsén och fil. dr. Otto von Busch att vara ledamöter i Nämnden för hemslöjdsfrågor. Samtidigt beslutades att omförordna verkställande direktören Anne Elmdahl, kulturjournalisten Gunilla Kindstrand och riksdagsledamoten Anne Ludvigsson. Förordnandena sträcker sig fr.o.m. den 1 juli 2010 t.o.m. den 30 juni 2013. Nämnden för hemslöjdsfrågor verkar för att öka intresset för, kunskapen om och utövandet av hemslöjd i hela landet. Nämnden fördelar inom sitt verksamhetsområde statligt stöd till hemslöjdsfrämjande verksamhet och bidrag till hemslöjdskonsulenter.