Skapande skola ger kulturen en grund

Alla människor har en skapande förmåga. Det är viktigt att barn får träna denna. Vi kristdemokrater menar att familjen har en stor betydelse och betonar vikten av gemensamma upplevelser. Men skolan har också ett stort ansvar för de estetiska processerna.

Dan Kihlström, kristdemokraternas talesman i kulturfrågor, skriver tillsammans med tre allianskolleger ett debattinlägg i GP som är värt att läsa. Där beskrivs på ett bra sätt varför det är angeläget att satsa pengar på kultur till skolan. Skapande skola är ett viktigt sätt att nå barnen. Aliansen vill utveckla satsningen på Skapande Skola