Skaraborg har fått ett biosfärsområde

Idag gläds vi över att Unesco vid sitt möte i Paris beslutade att Vänerskärgården med Kinnekulle utsetts som ett biosfärsområde.
Det är det andra i Sverige och detta modellområde för hållbar utveckling kommer säkerligen att locka till sig många nya besökare.

Området är oerhört naturskönt och innehåller en ekologisk och kulturell mångfald som utgör basen för den nya utmärkelsen. Säkert kommer området att locka till sig många nya verksamheter.

Rasmusailin

I really appreciate your website. An interesting website with an interesting design. A lot of interesting info. Thanks.