Skövde har en ny vision

Kommunfullmäktige har antagit en ny vision för Skövde. Den ska vara ledstjärna för utvecklingsarbetet och visar på ett önskvärt tillstånd 2025.

Den är kortfattad och har vuxit fram i en process där medborgarna har uppmuntrats att vara med. I går kväll hade jag nöjet att klubba igenom den i fullmäktige.

Den lyder: 

Skövderegionen är känd i landet
som en välkomnande och växande region
där människor möts, verkar och mår bra


Den beskriver också ett antal utvecklingsområden och indikatorer. Känns mycket positivt att arbeta efter den.