Spännande samtal om kultur med kulturministern

Det är dags att införa en ny kultursamverkansmodell i Sverige. Staten, landsting/regioner, kommuner, det professionella kulturlivet och civilsamhällets aktörer ska samverka på ett nytt sätt. Kulturplaner, på regional, nivå ska tas fram och sedan ska medel, via Kulturrådet, utbetalas.

Så långt är nog alla överens. Men hur ska det gå till i praktiken?

För att samtala vidare om detta ordnades idag en dialogkonferens i Göteborg där många företrädare för civilsamhället mötte upp för samtal. På plats var kulturministern, Lena Adelsohn Liljeroth och vi som företräder Västra Götalandsregionens kulturnämnd. Vår ordförande Lars Nordström höll ett anförande kring processen och förändringar inom området.

Publiken delade upp sig i nio olika diskussionsgrupper och det blev livliga diskussioner.

Många konkreta förslag framfördes och nu ska departementet fundera vidare inför nästa steg i processen. Några beslut är ännu inte tagna, men allt tyder på att en ny form av kultursamverkan inleds redan i höst.

Efter att ha mött många entusiaster och eldsjälar så konstaterar jag att det finns en spännande kraft inom kulturlivet.

Ministern sa många klola saker, bl a att vi kan förbättra samhället genom att ge kulturen en viktigare roll.