Turismen ökar kraftigt

Det blir allt populärare att turista i Sverige. Sedan 2000 har turismen ökat rejält. Uttryckt i gästnätter så är vi nu uppe i 32 miljoner, att jämföra med 26 miljoner år 2000. Ser man till antalet sysselsatta inom näringen har det ökat med 20 procent under dessa år. Den totala ökningen var sex procent.

Det är framför allt utländska besökare som ökar, vilket är bra för Sveriges BNP. Närmarknaden är störst och norrmän, danskar och tyskar står för 60 procent av de utländska besökarna.

Under det tredje kvartalet 2009 skedde också ett trendbrott i den s k resevalutabranschen. Det innebär att värdet av utländsk turism i Sverige var högre än värdet av svensk turism utomlands. Det har aldrig inträffat förut.

För oss i Västsverige är campingturismen stark. Allt tyder på att den också kommer att öka. Vi har också drivit frågan att det i gästnattsstatistiken också ska ingå övernattning i fritidsbåt. Vår region är stark på båtturismen och den omsätter också stora belopp.

Inför sommarsäsongen 2010 ser det ljust ut för turismentreprenörerna. Samtidigt så har vi sett hur snabbt omvärlden påverkar oss. Finanskrisen skakade om rejält och askmolnet gjorde oss påminda om vår sårbarhet.

Vi ser med spänning fram emot årets turiststäsong och hoppas att alla svenskar blir goda mottagare och ambassadörer av turismen. Ett trevligt och vänligt bemötande har stor betydelse för upplevelsen av vårt land.