Värdskap - nyckeln till framgång

Vad är det som får en gäst att vilja komma tillbaka? Till stora delar handlar det om värdskap. Janne Gunnarsson har under många arbetat med frågor kring värdskapet och för den intresserade är ett besök på www.vardskapet.se en inspiration.

Värdskap beskrivs som konsten att få människor att känna sig välkomna. En gäst som blir väl behandlad och bemött på ett servicemässigt sätt kommer tillbaka. Det är nog inte bara i turistsammanhang som detta gäller. Om vi går och handlar i en butik och blir snorkigt bemötta så återvänder vi troligtvis inte dit.

Konkurrensen om dagens turister är stenhård. Vi kan erbjuda hög kvalité, fantastiska upplevelser men om det brister i bemötande så anses inte värdskapet vara sådant att det är en anledning att vilja komma åter.

Är du intresserad av idéerna kring värdskap så finns det på värdskapssajten en skrift att ladda ned - Värdskapet - som närmare beskriver vad det går ut på.

Om Sverige ska bli ett större turistland så hänger det till stora delar på vår förmåga att bemöta en gäst. Ett gott värdskap är nyckeln till framgång.