Elräkningarna skjuter i höjden

Mer än en tusenlapp i månaden får elkunderna räkna med för en normalstor villa i Västsverige. Det är Vattenfall som räknat på en eluppvärmd villa och med rörligt elpris. Det brukar vara prisfrågan som sätter igång rejäla debatter. Det jag hoppas på nu är att fler röster kommer att göra sig hörda för att vi måste satsa mer på alternativ energiproduktion i Sverige. Vindkraften håller på att byggas ut, men det kan ske snabbare. Regeringen har ambitionen att satsa på en utbyggnad. Solenergi är bara i sin linda och jordvärmen har mer att ge. Många lantbrukare räknar med att "grön energi" är en stark tillväxtbransch. Samtidigt som vi måste satsa på fler alternativ finns det en sak som kan genomföras omgående, nämligen spara energi. Där finns åtskilligt att göra.

GP, DN Opinion om vindkraft, SvD