Internationella kvinnodagen fyller 100 år

Idag manifesterar vi den internationella kvinnodagen. Samtidigt är det 100 år sedan den instiftades. Under årens lopp har många olika arrangemang hållits för att lyfta fram frågan om ojämlikhet och kvinnors situation. Idag konstaterar vi att mycket återstår. Sann jämställdhet kommer aldrig att kunna åstadkommas genom teoretiska resonemang i all världens lärosalar. Det åstadkoms först då barn ser sina föräldrar jämställda och lär sig att det är så man ska leva. "Practice what you preach" är vad föräldragenerationen måste konkret visa i vardagen.
Som politiker måste vi stå på barrikaderna och proklamera alla människors lika och unika värde. Det räcker inte med att man lagstiftar om jämställdhet, man måste erövra den varje dag.