Läsarna påverkar vad DN skriver om

Dagens Nyheter har tagit ett intressant grepp för att lyfta fram intresset kring de lokala och regionala valen. Läsarna får möjlighet att påverka vad tidningen ska skriva om. Ibland säger man att kommun- och landstingsfullmäktigevalen hamnar i skymundan av riksdagsvalet och att det är en "rikstrend" som påverkar alla val. Kanske är detta ett sätt att få igång en debatt om de lokala och regionala frågorna.
Sä här ser väljarnas val av bevakning nästa vecka ut just nu (2010-03-10, kl 0635).

Vilket ämne ska DN.se granska nästa vecka?

Trafiken

9% (578)

Bostads/stadsplanering

17% (1076)

Skola/förskola

9% (575)

Miljön/klimatet

12% (789)

Idrott/kultur

3% (195)

Vård/omsorg

11% (712)

Barn/unga

3% (200)

Trygghet/brott

15% (945)

Jobben/skatterna

21% (1309)

Totalt antal röster: 6379