Nya Arena Skövde - en framtidssatsning

Det byggs många arenor i Sverige. Flertalet av dem är multiarenor och kombinerar idrott, nöjen, mässor och konferenser och blir något av en utvecklingskraft, inte bara för den egna kommunen, utan för en större region. I Skövde invigde vi Nya Arena Skövde i december 2009. Det är den absolut största investering som vi gjort i vår kommun. Flera medier har skrivit om dessa satsningar och undrat om vi inte byggt för många. Då vi fattade beslutet om att göra denna storsatsning gjorde vi en ordentlig omvärldsbevakning och lät både utomstående utreda och vi i kommunledningen gjorde resor och besökte andra anläggningar.

Nu har arenan varit igång några månader och vi konstaterar att den blivit en succé. Besöksantalet har överträffat alla förväntningar och det har blivit många positiva omdömen.

För oss är Arenan en framtidssatsning. Den är en slags symbol för att vi tror på vår kommuns framtid och är beredda att satsa.

Läs mer på www.nyaarenskovde.se eller www.skovde.se