Politiken måste grundas i människovärdet

En vis byggmästare ser till att huskroppen placeras på en god grund. Kristdemokraterna vill medverka i samhällsbygget och anser att människovärdet är ett viktigt fundament.

Så här formuleras några meningar om detta: "Rätten till liv är den grundläggande förutsättningen för övriga mänskliga rättigheter. Människovärdet måste gälla som övergripande princip på hela politikens fält. Människolivet är okränkbart och alla människor har ett lika värde."