Regeringen stärker turismen

Idag skriver tre av statsråden i GP att regeringen tar ännu ett initiativ för att utveckla turismen i Sverige. Nu handlar det om att ge Tillväxtverket ett uppdrag att samordna de statliga insatserna. Detta är ett mycket viktigt grepp och något liknande gjordes aldrig under det socialdemokratiska styret.

Idén handlar om ”en-dörr-in”. En entreprenör kan ha med många olika statliga företrädare att göra. Det kan t ex handla om vägar, skyltar, tillgång till mark, olika former av investeringsstöd, frågor kring kulturmiljön och mängder av andra frågor. Inte minst har vägskyltar varit ett trätoämne under flera år.

Regeringens initiativ är välkommet och visar på att allianspartierna har lyssnat till oss som påpekat att denna näring behöver ett offentligt stöd. Turismen har möjlighet att växa och därmed skapa jobb och intäkter för Sverige.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson medverkade idag på Tillväxtdagen arrangerad av RTS, Rese och turistnäringen i Sverige. Under de kommande dagarna äger TUR-mässan rum i Göteborg och då är hela den svenska turistbranschen samlad för att mötas, inspireras och samtala om framtiden. Det är också ett stort publikt arrangemang med mängder av utställare.