Regeringen storsatsar på barn och unga

Det sker mängder av leveranser från regeringen. Idag kunde Göran Hägglund och hans kollegor meddela att regeringen gör en storsatsning på barn och unga. Inte mindre än 700 miljoner kronor satsas på barntillägg, sommarskolor och sommarjobb.

Flerbarnstillägget höjs från och med den 1 juli 2010 med 50 kronor per månad för det andra barnet, med 100 kronor per månad för det tredje barnet, 150 kronor per månad för det fjärde barnet och med 200 kronor per månad för det femte barnet och varje ytterligare barn.

Satsningen på sommarjobben avser sommarjobb i kommuner, landsting och ideella föreningar. Det syftar till en kommunal hel- eller deltidsanställning som pågår i 2-8 veckor under juniaugusti. Kostnaden uppgår till 100 miljoner kronor och beräknas skapa ca 15 000 heltidsjobb.

Vad gäller sommarskolor fördubblas 2009 års satsning till 60 miljoner kronor. Det betyder att ytterligare 20 miljoner kronor skjuts till utöver de 40 miljoner kronor som redan avsatts för 2010. Sommarskolor är en frivillig undervisning som främst söks av elever i årskurs 9 som ej nått behörighet till gymnasiet