Starkt stöd för sorgepeng

Det är inte ofta som Aftonbladets politiska kommentator ger Göran Hägglund beröm. Nu har det skett. Lena Melin skriver att idén om en s k sorgepeng. Kanske får nya lagen heta Lex Victor. Det är helt klart att många blivit upprörda efter det att Victors mamma, som inte orkade gå till jobbet efter begravningen, ansågs arbetsför och nekades sjukpenning eftersom hon inte infann sig på ett möte på arbetsförmedlingen.

Göran Hägglund är känd för att lyssna och bevisar det nu genom att föreslå en förändring av reglerna.
ellinor

ha en bra dag =)