Tecken på bättre tider - reklamen ökar

Bolagen verkar tro på framtiden. Åtminstone är de beredda att åter satsa rejält på reklam. På uppdrag av Dagens Industri har SIFO undersökt hur de 100 största reklamköparna investerat i reklam. Under jan o feb ökade deras inköp med närmare 20%. Detta är nog ett tydligt tecken på att de bedömer att vi är på väg upp ur lågkonjunkturen.